top of page
Bart van Overbeeke-Fotonica wordt door overheden omarmd  Brabant Brand Box.jpg

Monitoring

Monitoring, onderzoek en evaluatie zijn een belangrijk onderdeel van het werk van team Brabant Branding. Het bestaat uit twee componenten: het meten van de eigen inspanningen, en het verzamelen van informatie over het Merk Brabant.

 

We meten resultaten van eigen inspanningen, bijvoorbeeld bij social media campagnes en het gebruik van de Brabant Brand Box, door effectmetingen en klanttevredenheidsonderzoek.

Voor de campagne #inBrabant pretesten we advertenties en video’s: we onderzoeken of de beoogde doelgroep de boodschap begrijpt en of de advertentie hen voldoende aanspreekt. De resultaten gebruiken we om volgende video's en advertenties te optimaliseren. Daarnaast monitoren we het bereik en de mate van engagement op de verschillende campagne-kanalen.

 

Net als voorgaande jaren hebben we ook in 2021 een media analyse laten uitvoeren om inzicht te krijgen wat er op online media (nieuwssites en weblogs) wordt geschreven over Brabant.

 

In 2021 hebben we een analyse laten maken op het merk 'Brabant’ in het Steden en Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Consultancy. Dit onderzoek monitort langjarig de verschillende strekenmerken in Nederland, en kan daardoor de ontwikkeling van (o.a.) de provinciemerken volgen. Brabant stond voor de derde keer op rij op 1 in de lijst sterkste merken.

 

En last but not least is in 2021 de 1e editie van de Imagomonitor Brabant gepresenteerd. Een eigen instrument, ontwikkeld samen met de Brabantbrede partners, onder begeleiding van wetenschappelijk deskundigen op gebied van monitoring én branding. Met deze monitor verzamelen en delen we - als expertisecentrum m.b.t. het ‘merk Brabant’- kennis over de ontwikkeling van het Brabantse imago. Het onderzoek wordt om het jaar uitgevoerd voor een langere periode.

bottom of page